ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

V oblasti závazkového práva poskytujeme právní pomoc zejména v těchto oblastech:

  • Smlouvy o převodech nemovitostí včetně zajištění dokladů k těmto smlouvám zastupování u příslušného Katastrálního úřadu
  • Sepisování smluv (Kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, darovací, o zápůjčce, nájemní, o převodu nemovitostí, o úschově, zástavní, předkupní smlouva, aj.)
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastoupení v exekučním řízení
  • Zastupování před soudy

Chcete s námi spolupracovat?

NAPIŠTE NÁM