NÁŠ TÝM

Mgr. Lenka Mitáčková

Advokát

Telefon:   603 819 594
E-mail:     mitackova@akmitackova.cz

Životopis

Advokátka má mnohaletou praxi, když v advokacii pracuje od roku 1991. Od 1.1.1998 je zapsána jako členka Advokátní komory pod ev. č.4512 a pracuje jako samostatný advokát.

Mgr. Roman Václavík

Advokát

Telefon:   737 401 979
E-mail:     mitackova@akmitackova.cz

Životopis

Narodil se v roce 1989 ve Zlíně a po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť v roce 2009 začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2015 složil státní závěrečnou zkoušku v oboru Právo a v témže roce nastoupil jako advokátní koncipent u Mgr. Lenky Mitáčkové, advokátky ve Zlíně, Po absolvování praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek začal působit jako samostatný advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláří Mgr. Lenky Mitáčkové. Specializuje se zejména na oblast trestního práva, práva občanského, rodinného.

Mgr. Martin Kolajík

Advokátní koncipient

Telefon:   739 248 636
E-mail:     mitackova@akmitackova.cz

Životopis

Korporátní právník
Studium na Právnické fakultě MU v Brně – obor Právo a právní věda (promován v roce 2008)
Studium na ESF MU v Brně – obor Ekonomika a management
Specializuje se na bytové právo, právo nemovitostí, správní právo, stavební právo, obchodní právo, smlouvy o dílo včetně developerských projektů, občanské právo, insolvenční právo